top of page

רונית שמאי

NLP יועצת מאסטר

בעלת הסמכה לקואצי'נג וגם מוסמכת לטפל בשיטת NLP (הסמכת מאסטר)

יזמית IFeelYou

המוטו שלי לחיים: "אל תגידו השמיים הם הגבול אם יש עקבות רגליים על הירח"bottom of page