top of page

זמין אונליין

התפרצויות ריגשיות

מרגיש תנודות במצבי הרוח,כעסים עצבויות או כל הצפה ריגשית אחרת .


תיאור השירות

היועצים שלנו יעשו את המיטב כדי לתת לך את הכלים הריגשיים ,בכדי שתוכל להרגיש טוב יותר ולשלוט טוב יותר ברגשותיך.


bottom of page